41. Za sebe u svakom trenutku možete odabrati drugačije

Jedan od postulata NLPa je da čovjek uvijek bira ono što je najbolje za njega. Možda se kasnije ispostavi da taj izbor nije baš dobar, međutim, ukoliko je izbor naš, on u tom trenutku zaista jeste bio najbolji za nas. E, sad, u čemu je fora, pa vrlo često imamo osjećaj da nismo izabrali dobro ili nam se izbor obije o glavu?

 

Odgovor leži u tome da izbore donosimo na osnovu tuđih očekivanja. Sigurna sam da je svako od nas barem jednom bio u situaciji da donese neku važnu odluku, a onda su počela pitanja poput “Kako će se ta odluka odraziti na moj odnos sa partnerom, porodicom ili šefom?” Rijetko prilikom donošenja odluke postavimo pitanje “Da li sam JA sa tim ok i kako će se ta odluka odraziti na moje unutarnje biće?”

Isto tako, svojim očekivanjima utičemo na to kako drugi ljudi donose odluke. Npr. pedagoškim željama: “Ako me voliš, ti ćeš uraditi to i to.” Ili, kako su jednu moju poznanicu roditelji podržali pri upisu na fakultet:

  • “Dušo, ti možeš studirati šta god želiš”
  • “Želim umjetnost”
  • “Ma nee, što će ti umjetnost, od tog nema hljeba”
  • “Ok, filozofiju!”
  • “Ko je još vidio koristi od filozofije? Najbolje da upišeš ekonomiju”

Razmislite. Koliko puta ste bili u sličnim situacijama da ste na druge projicirali svoja očekivanja, ili vi bili u situaciji da se tuđa očekivanja projiciraju na vas? Kako ste postupili u takvim situacijama?

Bez obzira da li smo na pragu da donesemo neku važnu odluku poput promjene posla ili izbora životnog partnera, ili imamo poteškoća sa donošenjem svakodnevnih odluka, dobro je znati da je moć izbora u našim rukama. To donosi i odgovornost, da, međutim kada ste odgovorni za svoj život onda i račune polažete sami sebi, pa i račun oko donošenja odluke. Ne možemo uticati na događaje i okolnosti u kojima se nađemo tokom života, ali možemo uticati na to kakav će naš odnos biti prema tome, koji smisao ćemo dati tim okolnostima i na koji način ćemo dozvoliti da nam oblikuju život.

Kako to napraviti? Vjerovatno da koliko ima ljudi toliko ima i strategija. Moj savjet svojim klijentima je da uvijek naprave mali odmak u odnosu na situaciju, pogledaju je iz različitih uglova, pa i cipela onih koji su uključeni. Na taj način će steći bolju predstavu i o tome kako se oni osjećaju u odnosu na mogući izbor. Provjeravamo mogućnosti u kojima se klijent osjeća dobro, a u kojima ne. Magija cjelokupnog coaching procesa je u tome da klijent donese odluku koja je za njega najbolja i u tom trenutku, a i kasnije, jer smo provjerili i budućnost. A cijelo vrijeme je odgovornost u klijentovim rukama, pa redovno svjedočim rastu samopoouzdanja i vlastite vrijednosti. Podsjeti me kako svi u sebi nosimo resurse koji su nam potrebni za uspjeh, samo je nekad potrebno otpuhati paučinu sa svojih čula i izoštriti je za život koji živimo. Vrijednosti koje tim činom dobijemo su ono za šta osvijestimo da jedino vrijedi živjeti.