08/11/2016
Grow i Pasoš kompetencija za mlade

Ime mi je Amra Muratović i ja sam nešto kao mama Pasošu kompetencija. A to moje čedo, taj Pasoš kompetencija je, kaže osoba koju izuzetno cijenim, upustvo za samoupotrebu.

Pokušaću ukratko da predstavim Pasoš kompetencija i ideju koja stoji iza njega: Od malih nogu nas procjenjuju i ocijenjuju Drugi. Drugi nam kažu jesmo li dobri, u čemu smo dobri. Drugi nam kažu šta trebamo sa svojim životom i kako da ga živimo. I malo po malo, naviknemo se na taj gotovo udoban osjećaj neodgovornosti prema samom sebi –„Ne moram da mislim, već će se naći neko Drugi da mi kaže šta trebam da uradim.“ Pasoš kompetencija poziva na odgovornost prema sebi! Pasoš kompetencija tjera nas da se zamislimo nad sobom i svojim životom, da se bavimo svojim postignućima, svojim padovima, da samostalno procijenimo šta smo i koliko naučili iz njih. Pasoš kompetencija osviještava nas o vještinama, znanjima i stavovima koje nosimo sa sobom, koje svakodnevno koristimo, za kojim grabimo i koje koristimo svaki put kad stojimo pred nekim izazovom. Ovih znanja i vještina, u pravilu, uopšte nismo svjesni, jer ih do sada Drugi nisu procijenili. No, zar nam za to trebaju Drugi?Nije li svako od nas najveći stručnjak svoje biografije i svog života? I zašto onda pitati Druge, da li sam ja iz ovog ili onog iskustva nešto naučio, i ako jesam, šta? To Drugi ni ne mogu znati. To je blago koje čuči u nama skriveno i od nas samih. To je blago koje Pasoš kompetencija uz pratnju stručnog savjetnika traži i pronalazi u nama!

Eto tako je lijepo ovo moje čedo! I kao što svaka mama voli sve što je u vezi sa njenim čedom, tako i ja volim i savjetovanja sa Pasošem kompetencija, i samopouzdanje koje raste kod njegovih korisnika, i razgovore o Pasošu, i evo ovaj kratki tekst koji pišem i obuke za buduće savjetnike za rad sa Pasošem kompetencija. Obuke posebno volim! Kad bivšim korisnicima Pasoša kompetencija dajete u ruke alate da pomognu i drugima. Kad im pojašnjavate kako da drugima pomognu da prođu put koji su i oni sami prošli, otkirivajući sebe, svoje vještine, svoja znanja, otkrivajući sve ono što je tu, u nama, sve ono što ne prepoznajemo, jer nas Drugi nisu ocijenili i procijenili. Eh, kad radite s Pasošem kompetencija i otkrivate sebe, kad pišete to svoje upustvo za samoupotrebu, ili drugima kao savjetnik pomažete da napišu svoje vlastito upustvo za samoupotrebu, neminovno je da se u jednom momentu zapitate „Šta sad da radim sa ovim svojim vještinama, sa svojim znanjima i svojim jačim stranama?“ Valja ih nekako iskoristiti, valja svoju svakodnevicu učiniti boljom, nego je bila. Na to nas obavežu saznanja koja o sebi steknemo družeći se s Pasošem kompetencija. Valja za sebe postaviti neke ciljeve.  Moje čedo svakako predviđa i ovaj korak, no kako smo svi drugačiji i kako valja poštovati te različitosti, zamolila sam svoju prijateljicu i Učiteljicu, Azru Bekić, da nam dozvoli da se družimo i sa njenim čedom. Tako je priručnik Grow centra „DO CILJA U TRI KORAKA – Ciljevi su dostižni kada su pravilno postavljeni“ postao sastavni dio obuka za buduće savjetnike za rad sa Pasošem kompetencija. Ovo je obavezna lektira za svakog budućeg savjetnika, jer savjetnik se obavezuje da koristi što više alata kako bi osobi preko puta sebe dao mogućnost da korača onim putem koji baš njoj odgovara. Da li će neko svoje ciljeve postavljati na ovaj ili onaj način, to je odluka samo te osobe, a obaveza savjetnika je da ponudi različite tehnike.

Azra, još jednom hvala što si dozvolila da se Pasoš i Priručnik druže. Iz ovog druženja nastaju sjajni rezultati za ljude oko nas!

(više o Pasošu kompetencija https://www.facebook.com/pasoskompetencija/)