09/05/2016
Kineziologija - spoj istočne i zapadne medicine

Uvodno predavanje koje je početak saradnje Grow centra i izvrsnog terapeuta kineziologije Zorana Milišića. Na predavanju smo se upoznali sa sistemom 5 elemenata, kako su međusobno povezani i kako utiču jedan na drugi, meridijanima i načinom na koji funkcioniše naše tijelo i šta se dešava kada nastane energetski zastoj u jednom od 5 elemenata. Također, upoznali smo se sa načinom na koji se radi jedan kineziološki tretman sa detaljnim objašnjenjem postupka.
Hvala od srca što ste bili dio zvaničnog početka saradnje i što podržavate rad Grow centra! Hvala gospođi Lejli koja se prijavila da bude model i prođe kineziološki tretman.
Uskoro najave prvih kinezioloških radionica!