29/03/2016
Miostatik test- vaš trenutak istine

Miostatik test- vaš trenutak istine. Na radionici smo osvijestili mnogo zanimljivih stvari koje naša podsvijest nekada tako vješto skriva od nas. Naučili smo korisnu tehniku koja nam može pomoći da otkrijemo mnogo toga što nam može pomoći u poboljšanju kvalitete našeg života. Proveli divan dan sa osobama sa kojima dijelimo ista interesovanja, razmijenili divnu energiju i korisna iskustva.