BH NLP

Ciljevi i djelatnosti Bosansko hercegovačkog udruženja za promociju Neurolingvističkog programiranja:

 

-  Promocija, razvoj i unaprijeđenje NLP-a (Neuro lingvističkog programiranja), kako bi svojim članovima, kao udruženje za profesionalnu komunikaciju, stvorilo bazu na osnovu koje je moguć zajednički rast, osiguranje kvalitete i daljnjeg razvoja;

-   razvoj osobnosti;

-   pospješuje individualne procese zapažanja, raznolikost ponašanja i jasnoću ciljeva.

 

Udruženje služi istraživanju i nauci na bazi modela komunikacije Neuro lingvističkog programiranja (NLP) i širenju NLP-a u odgovarajućim područjima.

Model komunikacije se primjenjuje na svim društvenim područjima, prije svega u pedagogiji, obrazovanju odraslih, terapiji, zdravstvu, privredi i industriji.

Udruženje u skladu sa ciljevima Udruženja djeluje na području duhovnosti i obrazovanja, nauke i istraživanja.

 

Djelatnosti Udruženja su:

  1. Istraživanje i razvijanje NLP-a u saradnji i razmjeni iskustava sa univerzitetskim studijima i ostalim javnim institucijama i ustanovama, kao i ekspeditivnom objavljivanju svih rezultata istraživanja;
  2. Istraživanje korištenja NLP-a i njihove efikasnosti kao i pridržavanja etičkih normi;
  3. Implementacija NLP tehnika u održavanju zdravlja, rehabilitaciji i prevenciji;
  4. Edukacija NLP Practitioner, Master, Trainer i Terapeuta ( NLPt) po evropskim standardima;
  5. okupljanje i podrška NLP djelatnika u njihovoj edukaciji i radu;
  6. postavljanje i razvoj jedinstvenih pravilnika za školovanje i garancija visokog nivoa kvalitete pri primjeni NLP-a;
  7. izdavanje i opoziv prava predavanja za ovlaštene nastavnike koji u ime udruženja vrše certifikaciju, za osiguranje visokog nivoa kvalitete pri primjeni NLP-a;
  8. priređivanje stručnog kongresa za sve koji se zanimaju za NLP nezavisno o članstvu u udruženju;
  9. informiranje javnosti o NLP programima;

               Razmjena iskustava sa istim ili sličnim udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

               Saradnja sa nadležnim organima i organizacijama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu, pravnim licima, građanima, drugim udruženjima, radi ostvarivanja ciljeva udruženja;

               Upoznavanje javnosti i medija o djelatnosti Udruženja;

               Izdavanje knjige, časopise, brošure i druge publikacije, u skladu sa Zakonom;

Organizovanje, samostalno ili sa drugima, predavanja, tribina, seminara, kurseva i savjetovanja.