NLP Trainer

NLP Trainer edukacija predstavlja najveći stupanj formalne edukacije iz oblasti Neuro-lingvističkog programiranja (NLP).

NLP Trainer edukacija obuhvata 130h treninga kroz 18 dana, 15h supervizije samostalno održanih seminara, test praktičnog znanja i vlastiti koncept trening sadržaja potvrđen od strane NLP Master trenera.

Sposobnosti koje razvijate kroz NLP Trainer edukaciju:

Sposobnost rapporta, sposobnost demonstracije i objašnjavanja tehnika i sadržaja, sposobnost usmjeravanja grupe, sposobnost prilagodbe grupi, sposobnost upravljanja samim sobom, emocionalna stabilnost, sposobnost rada pod stresom, sposobnost donošenja odluke i kompromisa.

Za trenera je važno da posjeduje sposobnost “otvorene” i “prikrivene” primjene NLP-tehnika i metoda. Integracija NLP- aksioma na razini ponašanja u grupnom kontekstu.

Također, trener stiče sljedeće sposobnosti:

Ekološki rad sa pojedincima i grupama, utilizacija grupnih procesa i sposobnosti polaznika, kao i kompetentno vođenje grupe i management konflikta, upravljanje sadržajima i procesima na različitim psihološkim razinama, poznavanje psiholoških i neurobioloških koncepata, psihoterapeutskih metoda i uobičajenih modela komunikacije, kao i njihova integracija u NLP-model.

Uvjeti za pristupanje edukaciji:

Certifikati NLP Practitioner i NLP Master. Od početka NLP Practitionera moraju proći najmanje 2 godine da bi polaznik/ca stekao/la zvanje NLP Trainer, IN .

Moduli

Modul 1: Učenje: motivacija, strategije, blokade, osnovne sposobnosti, generalizacija i povezivanje sadržaja pri učenju, dobra atmosfera za učenje.

Modul 2: dizajn seminara, prezentacija: Grinder Format, 4-mat format, rad s metaforama, tehnike argumentacije, planiranje prezentacije, postavljanje početnog i završnog okvira, SCORE u prezentaciji.

Modul 3: Razne psihološke metode: Geštalt, Psihoanaliza, Transakciona analiza, Psihodrama i druge.

Modul 4: Grupa: kontrola grupnog procesa, konflikti u grupi, rapport sa grupom, feedback na raznim razinama, otvorena i prikrivena intervencija, doživljaj grupe i sinergije u timu.

Modul 5: Tehnike prezentacije: svjesna i podsvjesna kompetencija, stuck states kod trenera, fleksibilnost, korištenje medija, govor tijela, fizioloigija, pozicije trenera pri radu.

Modul 6: Alat trenera: koja sredstva nam stoje na raspolaganju.

Modul 7: Integracija konflikta, ophođenje sa problematičnim članovima grupe, proširenje ličnog modela svijeta.

Modul 8: Etika, lična ravnoteža

Modul 9: Sposobnost rukovođenja, rad na ličnom stilu.

Modul 10: Protokol napretka za vrijeme edukacije, demonstracija sposobnosti i certifikacija

Po uspješnom završetku edukacije polaznici će biti certificirani kao NLP Trainer, IN po programu i u ime International Assosiation of NLP Institutes (IN).

 

Cijena i uslovi plaćanja NLP Trainer edukacije:

 

- Cijena NLP Trainer edukacije iznosi 2.000€ (3.900 KM)

- Cjelokupan iznos prije početka edukacije uz popust od 10%

- 50% iznosa prije početka edukacije, uz popust od 5%, ostatak na 6 mjesečnih rata.

- Na šest mjesečnih rata, do završetka edukacije.

 

Certifikat NLP Trainer, IN dobijete nakon što otplatite cjelokupan iznos za edukaciju.