Radionice i predavanja

NLP (Neuro-lingvističko programiranje) je inovativan pristup našem ličnom razvoju.

Na radionicama i predavanjima imat ćete priliku savladati najkorisnije tehnike koje vam mogu pomoći da unaprijedite svoj lični i profesionalni život.

Misija Grow centra je približiti NLP i coaching onima koji žele poboljšati svoje vještine, osloboditi potencijale i unaprijediti svoj život u svakom smislu. Za korisnike Grow centra nastojim obezbijediti kvalitetne treninge i edukacije koje su certificirane od strane International Association for NLP (http://www.ia-nlp.org), International Institutes of Coaching Institutes (http://www.coaching-institutes.net), te Besser Siegmund Institut (http://besser-siegmund.de).

Grow centar također nudi i usluge održavanja in house treninga koji su kreirani prema potrebama klijenata. Treninzi su namijenjeni kompanijama koje žele ostvariti najveći poslovni rezultat, smanjiti stres i pojačati zadovoljstvo tima i pojedinca unutar tima. Osmišljeni su kao interaktivni rad sa mnogo praktičnih vježbi i dokazano utiču na povećanje zadovoljstva na poslu, bolje poslovne rezultate, smanjenje stresa i pritiska, bolju poslovnu komunikaciju i bolje planiranje i postizanje poslovnih ciljeva. Treninzi doprinose boljoj komunikaciji između članova tima, efikasnije rješavanje konfliktnih situacija i fleksibilniji odnos prema promjenama u strukturi i hijerarhiji kompanije. 

Za ponudu in house treninga koje vodi Azra Bekić, najuspješniji NLP Master Trainer i coach u BiH, kliknite na >>> ŽELIMO USPJEH! <<<

Radionice Grow centra su tematske, podijeljene u cikluse ovisno o starosnoj skupini i interesovanjima i koncipirane su tako da za kratko vrijeme usvojite korisna znanja koja su odmah primjenjiva i čiji učinak je mjerljiv i vidljiv. Na radionicama podstičemo vašu kreativnost i oslobađamo resurse koji su vam potrebni za savladavanje prepreka.

O terminima održavanja predavanja i radionica bit ćete obaviješteni putem newslettera i Facebook stranice Grow centra. 

Predavanja na teme NLP i coachinga imaju za cilj upoznati vas sa svojom radnom praksom i informisati vas o najnovijim postignućima u ovim oblastima. Na predavanjima ćete se i upoznati sa praktičnim radom u NLP-u i coachingu, kao i naučiti šta su NLP i coaching, kome su namijenjeni, šta jedan coach ili NLPist treba da ima, kao i o programima edukacije koje nudi Grow centar. 

Više o NLP-u i sadržaju radionica i predavanja možete saznati prijavom na newsletter Grow centra na dnu stranice 

Klik na >>> Prijavi se na Newsletter <<<